Nabytki 2013


Książki zgłoszone do zakupu przez Katedry i Zakłady WNE


Zwierzęce instynkty
 
Spis treści Akerlof, George A. (1940-).
Studio Emka, 2010.
Princeton University Press, 2013
 
Spis treści Allen, Robert C.
Oxford University Press, 2011
Econometric analysis of panel data
 
Spis treści Baltagi, Badi Hani
John Wiley & Sons, 2014
The Economics of freedom
 
Spis treści Bavetta, Sebastiano; Nawarra, Pietro
Cambridge University Press, 2012
Unemployment in the new Europe
 
Spis treści Bereo, Nancy
Cambridge University Press, 2001.
Advances on income inequality and concentration measures
 
Spis treści Betki, Gianni; Lemmi, Achille
Routledge, 2009
Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej ?
 
Spis treści Bojańczyk, Mirosław.
Szkoła Głowna Handlowa, 2013.
Labor economics
 
Spis treści Borjas, George J
McGraw-Hill; Irwin, 2013.
Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 
Spis treści Borowiecki, Ryszard (1943-).
Difin, 2012.
Makroekonomia
 
Spis treści Burda, Michael C.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Labor economics
 
Spis treści Cahuc, Pierre; Zylberberg, André
MIT Press, 2004
The Natural survival of work
 
Spis treści Cahuc, Pierre; Zylberberg, André
MIT Press, 2006
Microeconometrics using stata
 
Spis treści Cameron, Adrian Colin
A Stata Press Publication StataCorp., 2010
Advanced econometric theory
 
Spis treści Chipman, John S.
Routledge, 2011.
Homo agens
 
Spis treści Chmielewski, Piotr (1945-)
Poltext, 2011.
European emmission trading in practice
 
Spis treści Clò, Stefano
Edward Elgar, 2011
Firma, rynek i prawo
 
Spis treści Coase, Ronald H. (1910-2013)
Wolters Kluwer business, 2013.
Data envelopment analysis
 
Spis treści Cooper, William Wager [et al.]
Springer, 2007
The Great escape
 
Spis treści Deaton, Angus
Princeton University Press, 2013
The Great escape
 
Spis treści Deaton, Angus
Princeton University Press, 2013
Empirical labor economics
 
Spis treści Devine, Theresa J.; Kieler, Nicholas M.
Oxford University Press, 1991.
Finanse i rachunkowość
 
Spis treści Dyduch, Alina
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Governing global finance
 
Spis treści Elson, Anthony
Palgrave Macmillan, 2011
Law and the limits og government
 
Spis treści Fagan, Frank
Edward Elgar, 2013
Regulating disasters, climate change and environmental harm
 
Spis treści Faure, Michael; Wibisana, Andri
Edward Elgar, 2013.
Collective dominance and collusion
 
Spis treści Filippelli, Marilena
Edward Elgar, 2013
Power and plenty
 
Spis treści Findlay, Ronald; O'Rourke, Kevin H.
Princeton University Press, 2009
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce
 
Spis treści Firszt, Dariusz (1980-).
CeDeWu.pl, 2012.
GARCH Models
 
Spis treści Francq, Christian; Zakopian, Jean-Michel
John Wiley & Sons, 2010
Monetary policy, inflation and the business cycle
 
Spis treści Galf, Jordi
Princeton University Press, 2008
Filozofia ekonomii
 
Spis treści Gorazda, Marcin (1971-)
Copernicus Center Press Sp.z o.o., 2014
Strategie zarządzania wiedzą
 
Spis treści Gruszczyńska-Malec, Grażyna
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Wstęp do statystyki bayesowskiej
 
Spis treści Grzenda, Wioletta
SGH, Oficyna Wydawnicza, 2012
Actuarial models for disability insurance
 
Spis treści Haberman, S.
Chapman & Hall/CRC, 1999
Dynamic models for volatility and heavy tails
 
Spis treści Harvey Andrew C.
Cambridge University Press, 2013
The Organization of firms in a global economy
 
Spis treści Helman, Elhanan [et al.]
Harvard University Press, 2008
Applied choice analysis
 
Spis treści Hensher, David A. [et al.]
Cambridge University Press, 2010
Applied logistic regression
 
Spis treści Hosmer, David W. [et al.]
John Wiley & Sons, 2013
Mathematics for economics
 
Spis treści Hoy, Michael [et al.]
MIT Press, 2011
Błąd pomiaru
 
Spis treści Joseph E. Stiglitz [et al.]
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Podejście wieloagentowe do modelowania rynków
 
Spis treści Kamiński, Bogumił
SGH, Oficyna Wydawnicza, 2012.
Statistical methods with applications to demography and life insurance
 
Spis treści Khmaladze, Estáte V.
CRC Press Taylor & Francis Group, 2013.
Rady nadzorcze
 
Spis treści Koładkiewicz, Izabela
Poltext, 2013
Dokąd zmierza Świat
 
Spis treści Kołodko, Grzegorz W. (1949-).
Prószyński i S-ka, 2013.
Bayesian econometrics
 
Spis treści Koop, Gary
John Wiley & Sons, 2006
Vademecum doktoranta
 
Spis treści Kuc, Bolesław Rafał
Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2012.
Międzyrynkowa analiza kursów walutowych
 
Spis treści Laïdi, Ashraf
Linia Sp. z o.o., 2012.
Unemployment
 
Spis treści Layard, Richard [et al.]
Oxford University Press, 2009
Economic theory and sustainable development
 
Spis treści Martinet, Vincent.
Routledge, 2012.
Financial and accounting guide for not-for-profit organizations
 
Spis treści McCarthy, John H [et al.]
John Wiley & Sons, 2012.
Economics
 
Spis treści McConnell, Campbell R.
McGraw-Hill,Irwin, 2012
Fertility of immigrants
 
Spis treści Milewski, Nadja
Springer, 2010
Teoria a historia
 
Spis treści Mises, Ludwig von (1881-1973)
PWN; Instytut Ludwiga von Misesa, 2012
Dyspersja płac
 
Spis treści Mortensen, Dale T.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012.
Capitalism from below
 
Spis treści Nee, Victor G.; Opper, Sonja
Harvard University Press, 2012
European integration in a global economy
 
Spis treści Nowotny, Ewald; [et al.]
Edward Elgar, 2012
Logika działania zbiorowego
 
Spis treści Olson, Mancur.
SCHOLAR, 2012
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych
 
Spis treści Orzeł, Jacek
PWN, 2013
An Economic history of Europe
 
Spis treści Persson, Karl Gunnar
Cambridge University Press, 2010
W.W.Norton & Company, 2010
 
Spis treści Pindyck, Robert S. [et al.]
Pearson
Teoria bezrobocia w stanie równowagi
 
Spis treści Pissarides, Christopher A. (1948-)
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Economic geography and the unequal development of regions
 
Spis treści Prager, Jean-Claude; Thisse, Jacques-François
Routledge, 2012.
Study guide for Microeconomics
 
Spis treści R.S.Pindyck [et al.]
Pearson Education, 2013
Copulae and multivariate probability distributions in finance
 
Spis treści red. Dias, Alexandra [et al.]
Routledge, 2013
The Chinese anti-monopoly law
 
Spis treści red. Faure, Michael; Hang, Xinzhu
Edward Elgar, 2013
Bilateral trade agreements in the era of globalization
 
Spis treści red. Khorana, Sangeeta [et al.]
Edward Elgar, 2010
Współczesna bankowość inwestycyjna
 
Spis treści red. Anna Szelągowska
CeDeWu.Pl, 2009.
Handbook of computational econometrics
 
Spis treści red. Belsley, David A [et al.]
John Wiley and Sons, 2009
Population ageing - a threat to the welfare state ?
 
Spis treści red. Bengtsson, Tommy
Springer, 2010
Cultural commons
 
Spis treści red. Bertacchini, Enrico [et al.]
Edward Elgar, 2012.
Women at work
 
Spis treści red. Boeri, Tito; [et al.]
Oxford University Press, 2007
The Cambridge economic history of modern Europe. Vol.1, 1700-1870
 
Spis treści red. Broadberry, Stephen; O'Rourke, Kevin H.
Cambridge University Press, 2012
The Cambridge economic history of modern Europe. Vol.2, 1870 to the present
 
Spis treści red. Broadberry, Stephen; O'Rourke, Kevin H.
Cambridge University Press, 2012
Building new competition law regimes
 
Spis treści red. David Lewis
Edward Elgar, 2013.
Social policiers, labour markets and motherhood
 
Spis treści red. Del Boca, Daniela; Wetzels, Cécile
Cambridge University Press, 2010
Competition policy and regional integration in developing countries
 
Spis treści red. Drexl, Josef [et al.]
Edward Elgar, 2012
Research handbook on the economics of European Union law
 
Spis treści red. Eger, Thomas; Schäfer, Hans-Bernd
Edward Elgar, 2012
Contract law and economics
 
Spis treści red. Gerrit De Geest
Edward Elgar, 2011
CreditRisk+ in the banking industry
 
Spis treści red. Gundlach, Matthias; Lehrbass, Frank
Springer, 2004.
International handbook on public-private partnerships
 
Spis treści red. Hodge, Graeme A.; Greve, Carsten; Boardman, Anthony E.
Edward Elgar, 2010
Jakość rządzenia w Polsce
 
Spis treści red. Jerzy Wilkin
Scholar, 2013
The Oxford handbook of the sociology of finance
 
Spis treści red. Knorr-Cetina, Karin; Preda, Alex
Oxford University Press, 2012
Production of legal rules
 
Spis treści red. Parisi, Francesco
Edward Elgar, 2011
Conflict of interest in global, public and corporate governance
 
Spis treści red. Peters, Anne; Handschin, Lukas
Cambridge University Press, 2012.
Organization and organizing
 
Spis treści red. Robichaud, Daniel; Cooren, François
Routledge, 2013
Handbook on the shadow economy
 
Spis treści red. Schneider, Friedrich
Edward Elgar, 2011.
Evolution and design of institutions
 
Spis treści red. Schubert, Christian; Georg von Wangenheim
Routledge, 2012.
Transformacja polska
 
Spis treści red. Stanisława Gomułki
Scholar, 2013
Design of constitutions
 
Spis treści red. Voigt, Stefan
Edward Elgar, 2013
Ekonomia eksperymentalna
 
Spis treści red.Michał Krawczyk.
Wolters Kluwer business, 2012.
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
 
Spis treści red.nauk. Andrzej Wojtyna
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 
Spis treści red.nauk. Barbara Gumińska [et al.]
CeDeWu.pl, 2012
Finanse osobiste
 
Spis treści red.nauk. Ewa Bogacka-Kisiel
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Zaawansowane metody analiz statystycznych
 
Spis treści red.nauk. Ewa Frątczak
SGH, Oficyna Wydawnicza, 2013
Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego
 
Spis treści red.nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak.
Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, 2013.
Współczesny system bankowy
 
Spis treści red.nauk. Joanna Świderska.
Difin, 2013.
Analiza danych zastanych
 
Spis treści red.nauk. Marta Makowska.
SCHOLAR, 2013
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach
 
Spis treści red.nauk. Teresa Martyniuk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
This time is different
 
Spis treści Reinhart, Carmen M.; . Rogoff, Kenneth S.
Princeton University Press, 2011
The Economics of Edwin Chadwick
 
Spis treści Robert B. Ekelund Jr., Edward O. Price III.
Edward Elgar, 2012.
Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia
 
Spis treści Rowena Jacobs [et al.]
ABC a Wolters Kluwer business, 2013
The Economics of taxation
 
Spis treści Salanié, Bernard
MIT Press, 2011
What money can't buy
 
Spis treści Sandel, Michael J.
Farrar,Straus and Giroux, 2013
Zmierzch homo economicus
 
Spis treści Sedláček, Tomáš (1977-)
Studio Emka, 2012.
Racjonalność w ekonomii
 
Spis treści Smith, Vernon L.
Wolters Kluwer business, 2013.
Meta-regression analysis in economics and business
 
Spis treści Stanley, T.D.; Doucouliagos, Hristos
Routledge, 2012.
Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
 
Spis treści Surówka, Krzysztof.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
 
Spis treści Szulc, Agnieszka.
Warszawa : CeDeWu.pl, 2013.
Ekonomia niedoskonałych rynków
 
Spis treści Tito Boeri, Jan van Ours
Wolters Kluwer business, 2011
Discrete choice methods with simulation
 
Spis treści Train, Kenneth E.
Cambridge University Press, 2009
Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
 
Spis treści Urbanowska-Sojkin, Elżbieta
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Intermediate microeconomics
 
Spis treści Varian, Hal R.
W.W.Norton & Company, 2010
Financial econometrics
 
Spis treści Wang, Peijie
Routledge, 2009
Trade and poverty
 
Spis treści Williamson, Jeffrey G.
MIT Press, 2013
Macroeconomics
 
Spis treści Williamson, Stephen D
Pearson, 2014.
Przetwarzanie danych w SAS
 
Spis treści Wioleta Grzenda [et al.]
SGH.Oficyna Wydawnicza, 2012.
Introduction to econometrics
 
Spis treści Wooldridge, Jeffrey M.
Cengage Learning, 2014.
Metodyczne oraz informatyczne aspekty badań rynkowych
 
Spis treści Woźniakowski, Tomasz.
Wydawnictwo SGGW, 2012.
Usługi bankowości inwestycyjnej
 
Spis treści Zapadka, Piotr.
C.H.Beck, 2012.