Rozliczenia


Informujemy, że od dnia 14 czerwca 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych obowiązuje ELEKTRONICZNA KARTA OBIEGOWA. Na jej podstawie studenci uzyskają rozliczenie z Biblioteką WNE. Aby ją aktywować należy osobiście udać się do Dziekanatu Studenckiego WNE, ul. Długa 44/50.

Z chwilą wprowadzenia elektronicznej karty obiegowej studenci nie muszą stawić się w naszej placówce z jej papierową wersją. Wszystko odbywa się poprzez USOSweb:

USOSWeb → DLA WSZYSTKICH → Obiegówki

W przypadku zalegania z książką Biblioteka WNE poda o tym informację w elektronicznej obiegówce studenta i nie wypełni jej póki zaległości nie zostaną uregulowane.