Wypożyczenia międzybiblioteczne


e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
tel.: 22-55-49-187

Wypożyczalnia międzybiblioteczna czynna w godzinach:


Poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:30


Sprowadzanie książek z innych bibliotek:


Biblioteka WNE prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne książek dostępnych na terenie Polski. Woluminy z zagranicy sprowadzane są wyłącznie przez BUW.

Uprawnieni do korzystania z tej formy wypożyczeń z innych bibliotek krajowych są wszyscy pracownicy naukowi i studenci WNE.

Warunkiem złożenia zamówienia międzybibliotecznego jest posiadanie aktywnego konta w BUW oraz brak zaległości w bibliotece wydziałowej.

Przed złożeniem zamówienia czytelnik powinien sprawdzić, czy zamawiana książka nie jest dostępna zarówno w Bibliotece WNE jak i w BUWie.

Zamówienie na sprowadzenie książki z innej biblioteki czytelnik składa osobiście, wypełniając odpowiedni formularz.

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne książki:

  • autor
  • tytuł
  • miejsce i rok wydania

Biblioteka wydaje maksymalnie 3 rewersy.


Udostępnianie książek innym bibliotekom:


Biblioteka WNE świadczy usługi innym bibliotekom krajowym w zakresie wypożyczeń książek ze zbiorów własnych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne dla całej naukowej społeczności UW (studenci, doktoranci, wykładowcy) odbywają się jedynie na podstawie ważnego konta bibliotecznego (bez konieczności przyniesienia rewersu międzybibliotecznego).


Rewersy międzybiblioteczne wciąż obowiązują dla studentów i wykładowców innych uczelni oraz bibliotek spoza UW.

W celu odbioru książki należy ją uprzednio zamówić poprzez katalog online bibliotek UW oraz wskazać jako miejsce odbioru Wydział Nauk Ekonom.

Jeżeli z jakichś względów nie jest możliwe skorzystanie z katalogu online bibliotek UW zamówienia przyjmowane są również za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl lub na rewersach (jedynie w godzinach pracy wypożyczalni międzybibliotecznej)

W celu wypożyczenia książki z księgozbioru Biblioteki WNE należy posiadać rewers papierowy wypełniony przez macierzystą Bibliotekę.

Biblioteka jednorazowo wypożycza maksymalnie 3 książki. Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc.