Nabytki 2015


Książki zgłoszone do zakupu przez Katedry i Zakłady WNE

Economics of the welfare state
 
Spis treści Barr, Nicholas (1943-)
Oxford : Oxford University Press, 2012
Learning by doing
 
Spis treści Bessen, James (1958-)
New Haven; London : Yale University Press, 2015
An introduction to quantitative finance
 
Spis treści Blyth, Stephen
Oxford : Oxford University Press, 2014
An introduction to Stata
 
Spis treści Christopher F. Baum
Stata Press Publication, 2016
The Son also rises
 
Spis treści Clark, Gregory (1957-)
Princeton; Oxford : Princeton University Press, 2014
Pożegnanie z jałmużną : krótka historia gospodarcza świata
 
Spis treści Clark, Gregory (1957-)
Zysk i S-ka, 2014
Econometrics by example
 
Spis treści Damodar Gujarati.
London ; New York : Palgrave Macmillan, 2015
Applied choice analysis
 
Spis treści David A. Hensher [et al.]
Cambridge University Press, 2015
Structural macroeconometrics
 
Spis treści DeJong, David N.
Princeton; Oxford : Princeton University Press, 2011
A handbook of cultural economics
 
Spis treści ed. by Ruth Towse
Edward Elgar, cop. 2011.
Handbook of choice modelling
 
Spis treści ed. by Stephane Hess, Andrew Daly
Edward Elgar, cop. 2014.
Handbook on business process management 1
 
Spis treści ed. Jan vom Brocke, Micael Rosemann
Springer, 2015
Handbook on business process management. 2
 
Spis treści ed. Jan vom Brocke, Micael Rosemann
Springer, 2015
Post-crisis fiscal policy
 
Spis treści ed.by Carlo Cottarelli [et al.]
MIT Press, 2014
Oxford handbook of governance
 
Spis treści ed.by David Levi-Faur
Oxford University Press, 2012
What have we learned ?
 
Spis treści ed.by George Akerlof [et al.]
MIT Press, 2014
Handbook of emerging market multinational corporations
 
Spis treści ed.by Mehmet Demirbag, Attila Yaprak
Edward Elgar, 2015
Education policy in developing countries
 
Spis treści ed.by Paul Glewwe
University of Chicago, 2014
Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu
 
Spis treści Fogel, Robert William
Wolters Kluwer, 2014
Monetary policy, inflation and the business cycle
 
Spis treści Galî, Jordi (1961-)
Princeton University Press, 2015
Principles of managerial finance
 
Spis treści Gitman, Lawrence J.
Pearson Education Ltd., 2015
Kapitalizm i nowoczesność
 
Spis treści Goody, Jack
Dialog, 2010, Wyd.2
Introduction to bayesian econometrics
 
Spis treści Greenberg, Edward (1936-)
Cambridge University Press, 2014
Russian national income 1885-1913
 
Spis treści Gregory Paul R. (1941-)
Cambridge University Press, 2004
Before command
 
Spis treści Gregory, Paul R
Princeton University Press, 1994
Why did Europe conquer the world?
 
Spis treści Hoffman, Philip T. (1947-)
Princeton University Press, 2015
Economic valuation with stated preference techniques
 
Spis treści Ian J.Bateman [et al.]
Edward Elgar, 2002
Foragers, farmers and fossil fuels
 
Spis treści Ian Morris [et al.]
Princeton University Press, 2015
Numerical methods in economics
 
Spis treści Judd, Kenneth L.
MIT Press, cop. 1998
Rachunkowość budżetowa
 
Spis treści Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak
Wolters Kluwer business, 2013
Global corporate finance
 
Spis treści Kim, Kenneth A.
Word Scientific, 2015
Statistical size distributions in economics and actuarial sciences
 
Spis treści Kleiber, Christian (1966-)
John Wiley & Sons, 2003
Accelerated C++
 
Spis treści Koenig, Andrew
Addison - Wesley, 2000
Dlaczego nie płacimy podatków?
 
Spis treści Małgorzata Niesiobędzka
Scholar, 2013
Handbook of applied spatial analysis
 
Spis treści Manfred M. Fischer, Arthur Getis (editors)
Springer-Verlag, cop. 2010
International economics
 
Spis treści Marrewijk, Charles van
Oxford University Press, 2012
The ABCs of RBCs
 
Spis treści McCandless, George T.
Harvard University Press, 2008
Dysponowanie wspólnymi zasobami
 
Spis treści Ostrom, Elinor
Wolters Kluwer, 2013
Earth economics
 
Spis treści Peter A. G. van Bergeijk
Edward Elgar, 2013
Experimetrics
 
Spis treści Peter G. Moffatt
Macmillan Education : Palgrave, 2016
Labor economics
 
Spis treści Pierre Cahuc, [et al.]
MIT Press, 2014
C++ Primer Plus
 
Spis treści Prata, Stephen
Addison - Wesley, 2015
Econometric analysis of count data
 
Spis treści Rainer Winkelmann
Springer-Verlag, 2010
Statystyka przestrzenna
 
Spis treści red. nauk. Jadwiga Suchecka
C. H. Beck, 2014
Climate economics
 
Spis treści Richard S. J. Tol.
Edward Elgar, 2014
Strategia konfliktu
 
Spis treści Schelling, Thomas C.
Wolters Kluwer, 2013
Ekonomia kapitału ludzkiego
 
Spis treści Schultz, Theodore W.
Wolters Kluwer, 2014
Performance measurement and management
 
Spis treści Smith, Malcolm
SAGE, 2009
Multilevel and longitudinal modeling using Stata
 
Spis treści Sophia Rabe-Hesketh, Anders Skrondal
Stata Press, 2012
C++ Primer
 
Spis treści Stanley B. Lippman, [et al.]
Addison-Wesley, 2015
Społeczeństwo światowego ryzyka
 
Spis treści Ulrich Beck
Scholar, 2012