Analiza matematyczna w zadaniach. 1 / W. Krysicki, L. Włodarski.
clip_image002.jpg
 
Ekonomia sektora publicznego / Joseph E. Stiglitz.
clip_image004.jpg
 
Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Hal. R. Varian.
clip_image006.jpg
 
Analiza matematyczna w zadaniach. 2 / W. Krysicki, L. Włodarski.
clip_image008.jpg
 
Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska.
clip_image010.jpg
 
Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski.
clip_image012.jpg
 
Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Marek Okólski, Agnieszka Fihel.
clip_image014.jpg
 
Instrumenty finansowe i ich zastosowania / Janusz Kudła.
clip_image016.jpg
 
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Włodzimierz Krysicki.
clip_image018.jpg
 
Ekonomia eksperymentalna / red. Michał Krawczyk.
clip_image020.jpg
 
Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga.
clip_image022.jpg
 
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Włodzimierz Krysicki.
clip_image024.jpg
 
Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld.
clip_image026.jpg
 
Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska.
clip_image028.jpg
 
Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski.
clip_image030.jpg
 
Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 2 / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld.
clip_image032.jpg
 
Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami / Ryszard Antoniewicz, Andrzej Misztal.
clip_image034.jpg
 
Socjologia ekonomiczna / Witold Morawski.
clip_image036.jpg
 
Nowsze wydanie. Socjologia ekonomiczna / Witold Morawski.
clip_image040.jpg
 
Ubezpieczenia na życie / Mariusz Skałba.
clip_image038.jpg
 
Zarządzanie: teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski.
clip_image042.jpg
 
Statystyczne systemy uczące się / Jacek Koronacki, Jan Ćwik.
clip_image044.jpg
 
System finansowy w Polsce 1 / red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak.
clip_image046.jpg
 
System finansowy w Polsce 2 / red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak.
clip_image048.jpg
 
Ubezpieczenia majątkowe. Cz. 1, Teoria ryzyka / Wojciech Otto.
clip_image050.jpg