Nabytki 2014


Książki zgłoszone do zakupu przez Katedry i Zakłady WNE

Macroeconomics
 
Spis treści Abel, Andrew B. (1952-)
Pearson, 2014
Economic origins of dictatorship and democracy
 
Spis treści Acemoglu, Daron; Robinson, James A. Robinson
Cambridge University Press, 2009
Prawo finansów publicznych
 
Spis treści Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka.
C.H.Beck, 2014
Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce
 
Spis treści Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk; aut. Józef Orczyk [et al]
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014
Mathematical analysis
 
Spis treści Apostol, Tom M.
Addison Wesley Longman, 1974
Finanse publiczne i prawo finansowe
 
Spis treści Artur Nowak-Far. red.: Małgorzata Frysztak [et al.]
C.H.Beck, 2011
Basic probability theory
 
Spis treści Ash, Robert B.
Dover Publications,Inc., 2008
Jak budowano kapitalizm
 
Spis treści Åslund Anders (1952-)
Książka i Wiedza, 2010
Local government economics
 
Spis treści Bailey, Stephen James (1951-)
Macmillan, 1999
Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 1, Teksty
 
Spis treści Barbara Bartnicka [et al.]
Wiedza Powszechna, 2007
Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 2, Komentarz językowy, ćwiczenia
 
Spis treści Barbara Bartnicka [et al.]
Wiedza Powszechna, 2007
An Introduction to stata: programming
 
Spis treści Baum, Christopher F.
Stata Press, 2009
Python: receptury
 
Spis treści Beazley, David
Helion, 2014
Społeczeństwo światowego ryzyka
 
Spis treści Beck, Ulrich (1944-)
Scholar, 2012
SQL
 
Spis treści Beighley, Lynn
Helion, 2011
Ekonomia: kurs podstawowy
 
Spis treści Beksiak, Janusz (1929-2014)
C.H.Beck, 2014
Workouts in intermediate microeconomics
 
Spis treści Bergstrom, Theodore C.
W.W.Norton & Co., 2014
Forecasting international migration in Europe
 
Spis treści Bijak, Jakub
Springer, 2011
Applied spatial data analysis with R
 
Spis treści Bivand, Roger S.; Pebesma, Eder; Gómez-Rubio, Virgilio
Springer, 2013
Macroeconomics
 
Spis treści Blanchard, Olivier (1952-)
Pearson, 2013
Makroekonomia
 
Spis treści Blanchard, Olivier (1952-).
Wolters Kluwer, 2011
Microeconomics: theory and applications
 
Spis treści Browning, Edgar K.; Zupan, Mark A.
John Wiley & Sons, 2015
Essentials of economics
 
Spis treści Brue, Stanley L.; McConnell, Campbell R.; Flynn, Sean M.
McGraw-Hill; Irwin, 2014
Mathematical analysis I
 
Spis treści Canuto, Claudio; Tabacco, Anita
Springer Verlag, 2008
Mathematical analysis II
 
Spis treści Canuto, Claudio; Tabacco, Anita
Springer Verlag, 2010
Macroeconomics: institutions, instability and the financial system
 
Spis treści Carlin, Wendy
Oxford University Press, 2015
Principles of microeconomics
 
Spis treści Case, Karl E.; Fair Ray C.; Oster, Sharon M.
Pearson, 2014
The Economics of education
 
Spis treści Checchi, Danielle
Cambridge University Press, 2008
Quantitative financial economics
 
Spis treści Cuthbertson, Keith
John Wiley & Sons, 2004
Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania
 
Spis treści Czarny, Bogusław
SGH Oficyna Wydawnicza, 2014
Applied corporate finance
 
Spis treści Damodaran, Aswath
John Wiley & Sons, 2011
Corporate finance
 
Spis treści Damodaran, Aswath
John Wiley & Sons, 2001
The Elgar companion to recent economic methodology
 
Spis treści Davis, John B.; Hands, D.Wade
Edward Elgar, 2011
Python dla każdego
 
Spis treści Dawson, Michael
Helion, 2014
Big data, data mining and machine learning
 
Spis treści Dean, Jared
John Wiley & Sons, 2014
Rynek finansowy i jego mechanizmy
 
Spis treści Dębski, Wiesław
PWN, 2014
Public choice, past and present
 
Spis treści Dwight R. Lee
Springer, 2013
A World Trade Organization for the 21st Century : the Asian perspective
 
Spis treści ed. by Richard Baldwin, Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja
Edward Elgar, 2014
The Economics of digital markets
 
Spis treści ed.by Gary Madden, Russel Cooper
Edward Elgar, 2009
Universities and colleges as economic drivers
 
Spis treści ed.by Jason E.Lane and D.Bruce Johnstone;
State University of New York Press 2012
The Economic impact of digital technologies
 
Spis treści ed.by Paolo Guerrieri, Sara Bentivegna
Edward Elgar, 2011
Handbook on the digital creative economy
 
Spis treści ed.by Ruth Towse, Christian Handke
Edward Elgar, 2013
Economics of education
 
Spis treści Editors Dominic J. Brewer, Patrick J.McEwan.
Elsevier, 2011
Multinational business finance
 
Spis treści Eiteman, David K.
Pearson, 2013
Finanse publiczne
 
Spis treści Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachny
ODDK, 2014
Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw
 
Spis treści Ewa Wierzbicka
SGH Oficyna Wydawnicza, 2014
The Ascent of money
 
Spis treści Ferguson, Niall
Penguin Books, 2009
Cywilizacja: zachód i reszta świata
 
Spis treści Ferguson, Niall (1964-)
Wydawnictwo Literackie, 2013
Theories of the multinational firm
 
Spis treści Forsgren, Mats
Edward Elgar, 2013
Economic backwardness in historical perspective
 
Spis treści Gerschenkron, Alexander
Belknap Press of Harvard University Press, 1992
Econometric analysis
 
Spis treści Greene, William H. (1951-).
Pearson, 2012
Modeling ordered choices
 
Spis treści Greene, William H.; Hensler, David A.
Cambridge University Press, 2010
Prekariat: nowa niebiezpieczna klasa
 
Spis treści Guy Standing
PWN, 2014
Applied choice analysis
 
Spis treści Hensher, David A.; Rose, John M.; Greene, William H.
Cambridge University Press, 2010
Microeconomics
 
Spis treści Hubbard, R.Glenn; O'Brien, Anthony Patrick
Pearson, 2015
Rachunkowość zarządcza
 
Spis treści Jarugowa, Alicja
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
Advanced microeconomic theory
 
Spis treści Jehle, Geoffrey Alexander; Reny, Philip J.
Financial Times/Prentice Hall, 2011
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce
 
Spis treści Kalwasińska, Elżbieta
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Financial accounting for undergraduates
 
Spis treści Kenneth R. Ferris, James S.Wallace, Theodore E. Christensen
Cambridge Business Publ., 2014
Patologia transformacji
 
Spis treści Kieżun, Witold (1922-)
Poltext, 2013
Rynek pracy
 
Spis treści Kozek, Wiesława
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
The Power of mobile banking
 
Spis treści Krishnan, Sankar
Wiley, 2014
Makroekonomia
 
Spis treści Krugman, Paul
PWN, 2012
Mikroekonomia
 
Spis treści Krugman, Paul
PWN, 2012
International economics: theory and policy
 
Spis treści Krugman, Paul R. (1953-)
Pearson, 2015
Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania
 
Spis treści Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
The General theories of inflation, unemployment and government deficits
 
Spis treści Lindauer, John.
Universe, 2013
Europejskie prawo podatkowe
 
Spis treści Lipniewicz, Rafał
Difin, 2011
Python: leksykon kieszonkowy
 
Spis treści Lutz, Mark
Helion, 2014
Microeconomics : theory: aplications
 
Spis treści Mansfield, Edwin; Hoye, Gary
W.W.Norton & Co., 2004
An introduction to survival analysis
 
Spis treści Mario Cleves [et al.]
Stata Press Publ., 2010
Czysty kod
 
Spis treści Martin, Robert C.
Helion, 2014
Mistrz czystego kodu
 
Spis treści Martin, Robert C.
Helion, 2013
Zwinne wytwarzanie oprogramowania
 
Spis treści Martin, Robert C.
Helion, 2015
Prawo podatkowe
 
Spis treści Mastalski, Ryszard (1940-)
C.H.Beck, 2014
Microeconomics: principles, problems and policies
 
Spis treści McConnell, Campbell R.; Brue, , Stanley L.; Flynn, Sean M.
McGraw-Hill Education, 2015
Labor relations & collective bargaining
 
Spis treści Michael Carrell, Christina Heavrin.
Pearson Education Ltd., 2014
Polskie prawo bankowe
 
Spis treści Mikos-Sitek, Agnieszka
Lex a Wolters Kluwer business, 2011
A Visual guide to stata graphics
 
Spis treści Mitchell, Michael N.
Stata Press, 2012
Public choice III
 
Spis treści Mueller, Dennis C.
Cambridge University Press, 2013
In the shadow of violence
 
Spis treści North, by Douglass C.
Cambridge University Press, 2013
Zrozumieć przemiany gospodarcze
 
Spis treści North, Douglass C.
Wolters Kluwer business, 2014
Globalization and history
 
Spis treści O'Rourke, Kevin H.
MIT Press, 2001
Microeconomics: principles, applications and tools
 
Spis treści O'Sullivan, Sheffrin, Perez
Pearson, 2014
Big data analytics
 
Spis treści Ohlhorst, Frank
John Wiley & Sons, 2013
Power and prosperity
 
Spis treści Olson, Mancur
Basic Books, 2000
Reproductive decision-making in a macro-micro perspective
 
Spis treści Philipov, Dimiter; Liefbroer, Aart; Klobas, Jane E. editors
Springer, 2015
Capital in the twenty-first Century
 
Spis treści Piketty, Thomas
Harvard University Press, 2014
Rzemieślnicy i biznesmeni
 
Spis treści pod red. Juliusza Gardawskiego; aut.: Jerzy Bartkowski [et al.]
Scholar, 2013
Linear algebra
 
Spis treści Poole, David
Cengage Learning, 2015
Linear algebra
 
Spis treści Poole, David (1955-)
Brooks Cole/Centage Learning, 2011
The Handbook of mobile market research
 
Spis treści Poynter, Ray
Wiley, 2014
Financial accounting in an economic context
 
Spis treści Pratt, Jamie (1951-)
John Wiley & Sons, 2014
Demography: measuring and modeling population processes
 
Spis treści Preston, Samuel H.
Blackwell, 2001
Prawo spółek
 
Spis treści red. Andrzej Kidyba
ABC a Wolters Kluwer business, 2014
Big data and business analytics
 
Spis treści red. Liebowitz, Jay
CRC Press, 2013
Współczesne państwo a dług publiczny
 
Spis treści red. nauk. Izabela Zawiślińska
SGH. Oficyna Wydawnicza, 2014
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym
 
Spis treści red. nauk. Jan Czekaj, Stanisław Owsiak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Rozwój nauki o finansach
 
Spis treści red. nauk. Janusz Ostaszewski, Ewa Kosycarz
SGH, 2014
Teoria wyboru publicznego
 
Spis treści red. nauk. Jerzy Wilkin
Scholar, 2012
Zarządzanie finansami publicznymi
 
Spis treści red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Difin, 2014
Global supply chains, standards and the poor
 
Spis treści red. Swinnen, Johan F.M.
CABI, 2007
International handbook of population aging
 
Spis treści red. Uhlenberg, Peter
Springer, 2009
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Spis treści Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
PWN, 2014
Public finance in theory and practice
 
Spis treści Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave
McGraw-Hill, 1989
Trzecia rewolucja przemysłowa
 
Spis treści Rifkin, Jeremy (1943-)
Sonia Draga 2012
State and local public finance
 
Spis treści Ronald C. Fisher
Routledge: Taylor & Francis Group, 2016
Crisis economics
 
Spis treści Roubini, Nouriel; Mim, Stephen
Penguin Books, 2011
Gendering family policies in post - communist Europe
 
Spis treści Saxonberg, Steven
Palgrave Macmillan, 2014
Microeconomic theory
 
Spis treści Snyder, Christopher; Nicholson, Walter
South-Western Cengage Learning, 2012
Rola sektora publicznego w okresie kryzysu
 
Spis treści Stanisław Piątek
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
How economics shapes science
 
Spis treści Stephan, Paula E. (1945-)
Harvard University Press, 2012
Economics of the public sector
 
Spis treści Stiglitz, Joseph E. (1943-)
W.W.Norton & Co., 2000
Principles of economic sociology
 
Spis treści Swedberg, Richard
Princeton University Press, 2003
Wspomnienia ekonomisty
 
Spis treści Taylor, Edward (1884-1964)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008
Intermediate microeconomics : a modern approach
 
Spis treści Varian, Hal R.
W.W.Norton & Co., 2014
Intermediate microeconomics with calculus
 
Spis treści Varian, Hal R. (1947-)
W.W.Norton & Co., 2014
Mathematical statistics with applications
 
Spis treści Wackerly, Dennis D. (1945-)
Brooks Cole/ Centage Learning, 2008
Study guide for use with McConnell, Bruce and Flynn : microeconomics
 
Spis treści Walstad, William B.
McGraw-Hill, Irwin, 2012
Finanse publiczne
 
Spis treści Wernik, Andrzej (1930-)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2014
 
Spis treści Wieczorek-Fronia, Małgorzata
Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2014
Econometric analysis of cross section and panel data
 
Spis treści Wooldridge, Jeffrey M. (1960-)
MIT Press, 2010
Introductory econometrics
 
Spis treści Wooldridge, Jeffrey M. (1960-)
South-Western/Centage Learning, 2013
Demography
 
Spis treści Yaukey, David; Anderson, Douglas L.; Lundquist, Jennifer Hickes
Waveland Press, Inc., 2007
Methods of demographic analysis
 
Spis treści Yusuf, Farhat; Martins, Jo M.; Swanson, David A.
Springer, 2014
Rynek pracy w teoriach ekonomicznych
 
Spis treści Zieliński, Mariusz
CeDeWu.pl, 2012
Mathematical analysis. 1
 
Spis treści Zorič, Vladimir Antonovič
Springer Verlag, 2009
Mathematical analysis. 2
 
Spis treści Zorič, Vladimir Antonovič
Springer Verlag, 2009