Zasoby elektroniczne UW


Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają dostęp do wielu zasobów elektronicznych jak np.:

Dostęp do zasobów elektronicznych UW można uzyskać z komputerów:

  • UW – komputery będące w sieci UW.
  • domowych – z usługi mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci UW. Warunkiem korzystania z domowych komputerów jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w BUW (należy posiadać numer karty bibliotecznej BUW oraz hasło przydzielone do konta bibliotecznego, za pomocą których należy się zalogować).


Więcej na temat korzystania z komputerów domowych tutaj

Po więcej informacji na temat zbiorów elektronicznych na UW zapraszamy tutaj