Wypożyczenia dla studentów WNE


Zapisy

Biblioteka WNE nie prowadzi oddzielnych zapisów studentów, warunkiem wypożyczenia zbiorów z naszego księgozbioru jest posiadanie aktywnego konta w BUW. Informacja na temat zapisów do BUW znajduje się tutaj

UWAGA: Do wypożyczeń książek na zewnątrz uprawnieni są wyłącznie studenci WNE.

Katalog online Biblioteki WNE

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych polskojęzycznych

Aby wypożyczyć książkę do domu ze zbiorów Biblioteki WNE, należy mieć aktualny status studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz posiadać aktywne konto w BUW. Limit wypożyczeń: do 8 książek na okres 30 dni z możliwością prolongaty (przedłużenie terminu zwrotu książki) na kolejny miesiąc. Książki będą do odbioru przez 3 dni.

Istnieje możliwość rezerwacji książek poprzez katalog online bibliotek UW.

Prolongaty – przez katalog online bibliotek UW wypożyczone książki można przedłużyć tylko raz, na kolejny miesiąc. Należy dokonać tego przed upływem terminu zwrotu książek.

UWAGA, nasz księgozbiór dzieli się na 2 rodzaje:

S-numer od skrypty np. S-11233 – wieloegzemplarzowe lektury na zajęcia, podręczniki, ćwiczenia i wiele innych pozycji ok. 20 000 książek – całość na wynos (ewentualne wyjątki), normalny tryb wypożyczeń. 8 książek na 30 dni, 1 przedłużenie, możliwość rezerwacji.

Główny (sygnatury bez liter) np. 37213 – zamów lektury do korzystania w czytelniach, ewentualnie do wypożyczenia krótkoterminowego – zamów - pytaj obsługę w czytelni.

Poprzez katalog online bibliotek UW należy ustalić gdzie znajduje się interesująca nas książka i postępować zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami:

  • zamówić książkę przez katalog online,
  • jako miejsce odbioru wskazać Wydział Nauk Ekonom.,
  • odebrać zamówienie w Bibliotece WNE.

W przypadku wyboru innej lokalizacji odbioru niż Wypożyczalnia WNE zamówienie będzie niezrealizowane. Gdyby omyłkowo zostało wybrane inne niż powyższe miejsce odbioru prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty w placówce.


Zwrotu wypożyczonych książek należy dokonywać w Bibliotece WNE.

Studenci podyplomowi

Zapisy

Biblioteka WNE nie prowadzi oddzielnych zapisów studentów, warunkiem wypożyczenia zbiorów z naszego księgozbioru jest posiadanie aktywnego konta w BUW. Informacja na temat zapisów do BUW znajduje się tutaj

Zasady wypożyczeń dla studentów podyplomowych, zarówno poprzez katalog online, jak i w Wolnym Dostępie są takie same jak w przypadku studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (patrz powyżej), natomiast:

Prolongaty – przez katalog online bibliotek UW wypożyczone książki można przedłużyć tylko raz, na kolejny miesiąc. Należy dokonać tego przed upływem terminu zwrotu książek.