Wypożyczenia dla studentów WNE


Zapisy

Aktualnie, w okresie tymczasowej lokalizacji na terenie BUW, Biblioteka WNE nie prowadzi zapisów studentów. W obecnej sytuacji jedynym warunkiem wypożyczenia zbiorów z naszego księgozbioru jest posiadanie aktywnego konta w BUW. Informacja na temat zapisów do BUW znajduje się tutaj

UWAGA: Do wypożyczeń książek na zewnątrz uprawnieni są wyłącznie studenci WNE.

Katalog online Biblioteki WNE

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych polskojęzycznych

Aby wypożyczyć książkę do domu ze zbiorów Biblioteki WNE, należy mieć aktualny status studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz posiadać aktywne konto w BUW. Limit wypożyczeń: do 5 książek na okres 30 dni z możliwością prolongaty (przedłużenie terminu zwrotu książki) na kolejny miesiąc.

Poprzez katalog online bibliotek UW należy ustalić gdzie znajduje się interesująca nas książka i postępować zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami:

Jeżeli książka znajduje się w lokalizacji BUW WNE Magazyn należy:

 • zamówić książkę przez katalog online,
 • jako miejsce odbioru wskazać Wypożyczalnię Miejscową BUW,
 • po odbiór zamówionej pozycji udać się do Wypożyczalni Miejscowej BUW w podanych poniżej godzinach.


Jeżeli książka znajduje się w lokalizacji BUW WNE Wolny Dostęp należy: • udać się osobiście do Wolnego Dostępu Biblioteki WNE,
 • wziąć z półki książkę do wypożyczenia (oznaczoną zieloną naklejką),
 • udać się z książką do Wypożyczalni Miejscowej BUW.


Jeżeli książka znajduje się w lokalizacji: BUW WNE –pokój 137 – należy:

 • udać się do pomieszczenia Biblioteki, pokój 137, I p. BUW

UWAGA: Należy odpowiednio wybrać miejsce odbioru książki

W przypadku wyboru innej lokalizacji odbioru niż Wypożyczalnia Miejscowa BUW zamówienie może być niezrealizowane. Gdyby omyłkowo zostało wybrane inne niż powyższe miejsce odbioru prosimy pytać o książkę w pokoju 137.


Książki zamówione z lokalizacji
: BUW WNE Magazyn będą dostarczane do Wypożyczalni Miejscowej BUW w następujących godzinach:

 • Poniedziałek – piątek: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
 • Sobota: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Książki będą do odbioru przez 3 dni.

UWAGA: Książki zamówione na mniej niż 15 min przed pełną godziną będą zrealizowane w kolejnej pełnej godzinie, np.: książka zamówiona o 11:48 będzie do odbioru od godziny 13:00.

 • Realizacja zamówień od poniedziałku do piątku o godzinach 10:00-16:00, w soboty 12:00-15:00, co godzinę.
 • Książki zamówione od poniedziałku do czwartku po godz. 15:30 można odbierać następnego dnia od godz. 10:00.
 • Książki zamówione w piątek po godz. 15:30 można odbierać w dyżurną sobotę od godz. 13:00.
 • Książki zamówione w sobotę po godz. 15:30 można odbierać w poniedziałek od godz. 10:00.

UWAGA:

Odbiór książek zamówionych do Wypożyczalni Miejscowej jest możliwe w godzinach pracy BUW.

Prolongaty – przez katalog online bibliotek UW wypożyczone książki można przedłużyć tylko raz, na kolejny miesiąc. Należy dokonać tego przed upływem terminu zwrotu książek.

Prolongując książki liczy się miesiąc od dnia przedłużenia, nie od terminu zwrotu książki! (np.: książka wypożyczona jest do 19.04., jeśli przedłużenie nastąpi 10.04. to nową datą zwrotu będzie 10.05, nie 19.05)

Zwrot wypożyczonych książek: w Wypożyczalni BUW lub na stanowisku Informacji Wstępnej (przy głównym wejściu) w godzinach pracy BUW

Nie ma możliwości rezerwacji książek przez katalog online

Wypożyczenia krótkoterminowe

Istnieje możliwość krótkoterminowego wypożyczenia książek – szczegółowa informacja w pokoju 137.

Prolongata (przedłużenie zwrotu książki) – tel. (22) 55-49-162, e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl

Studenci podyplomowi

Zapisy

Aktualnie, w okresie tymczasowej lokalizacji na terenie BUW, Biblioteka WNE nie prowadzi zapisów studentów. Warunkiem wypożyczenia zbiorów z naszego księgozbioru jest posiadanie aktywnego konta w BUW. Informacja na temat zapisów do BUW znajduje się tutaj

Zasady wypożyczeń dla studentów podyplomowych, zarówno poprzez katalog online, jak i w Wolnym Dostępie są takie same jak w przypadku studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (patrz powyżej), natomiast:

ODBIÓR zamówionych książek i obsługa studentów podyplomowych odbywa się w pokoju 137, I p. BUW.
Należy mieć ze sobą kartę słuchacza.

Prolongata (przedłużenie zwrotu książki) – tel. (22) 55-49-162, e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl

Nie ma możliwości rezerwacji książek przez katalog online