Wypożyczenia dla pracowników WNE


Uprawnieni do wypożyczania książek ze zbiorów Biblioteki WNE są:

 • pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału,
 • doktoranci Wydziału,
 • emerytowani pracownicy Wydziału,
 • zaproszeni na wykłady goście z innych państw.

Pracownicy WNE mogą składać zamówienia na książki do wypożyczenia:

W przypadku zamawiania określonej książki przez katalog online bibliotek UW należy:

 • zamówić książkę w systemie,
 • jako miejsce odbioru wskazać Wydział Nauk Ekonom.
 • po odbiór zamówionej pozycji prosimy udać się do Biblioteki WNE

Istnieje możliwość rezerwacji książek poprzez katalog online bibliotek UW.

Prolongaty – przez katalog online bibliotek UW wypożyczone książki można przedłużyć trzykrotnie, na kolejne miesiące. Należy dokonać tego przed upływem terminu zwrotu książek.

Limity wypożyczeń dla pracowników:

 • pracownicy naukowi, administracyjni oraz doktoranci dzienni Wydziału – 20 wol. na 90 dni,
 • doktoranci zaoczni Wydziału – 5 wol. na 30 dni,
 • emerytowani pracownicy Wydziału – 3 wol. na 30 dni,
 • zaproszeni na wykłady goście z innych państw – 1 wol. na 30 dni,
 • pracownicy z innych wydziałów UW lub spoza UW wykładający na WNE – 3 wol. na dłuższy okres na podstawie rewersu międzybibliotecznego (z macierzystej biblioteki).
Pozostałe informacje
e-mail info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
tel. (22) 55-49-162