Wypożyczenia dla pracowników WNE


Zapisy do Biblioteki WNE oraz wypożyczenia książek dla pracowników WNE w pokoju 137, I p. BUW.
Uprawnieni do wypożyczania książek ze zbiorów Biblioteki WNE są:

 • pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału,
 • doktoranci Wydziału,
 • emerytowani pracownicy Wydziału,
 • zaproszeni na wykłady goście z innych państw.


Pracownicy WNE mogą składać zamówienia na książki do wypożyczenia:

 • drogą mailową (info.biblioteka@wne.uw.edu.pl) lub telefoniczną (22-55-49-162),
 • osobiście w pomieszczeniu Biblioteki WNE pokój 137, I p. BUW,
 • poprzez katalog online bibliotek UW z odbiorem w pokoju 137.


W przypadku zamawiania określonej książki przez katalog online bibliotek UW należy ustalić w jakiej lokalizacji znajduje się interesująca nas książka i postępować zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami:

1) Lokalizacja: BUW WNE Magazyn – należy:


 • zamówić książkę w systemie,
 • jako miejsce odbioru wskazać BUW WNE -pokój 137
 • po odbiór zamówionej pozycji prosimy udać się do pomieszczenia Biblioteki - pokój 137, I p. BUW w godzinach pracy Biblioteki WNE

2) Lokalizacja BUW WNE Wolny Dostęp


 • udać się do Wolnego Dostępu zbiorów WNE (II p.) i wziąć interesującą nas książkę z półki,
 • z wybraną książką udać się do pomieszczenia Biblioteki, pokój 137, I p. BUW

3) Lokalizacja BUW WNE –pokój 137


 • udać się do pomieszczenia Biblioteki, pokój 137, I p. BUW


Limity wypożyczeń dla pracowników:

 • pracownicy naukowi, administracyjni oraz doktoranci dzienni Wydziału – 10 wol. na 90 dni,
 • doktoranci zaoczni Wydziału – 1 wol. na 30 dni,
 • emerytowani pracownicy Wydziału – 3 wol. na 30 dni,
 • zaproszeni na wykłady goście z innych państw – 1 wol. na 30 dni,
 • pracownicy z innych wydziałów UW lub spoza UW wykładający na WNE – 3 wol. na dłuższy okres na podstawie rewersu międzybibliotecznego (z macierzystej biblioteki).Rezerwacje, prolongaty i pozostałe informacje
e-mail info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
tel. (22) 55-49-162