Wolny dostęp


W związku z remontem części budynku Wydziału w pomieszczeniu przeznaczonym na Wolny Dostęp biblioteki aktualnie znajduje się sala wykładowa. Po przekazaniu jej bibliotece urządzony zostanie w niej swobodny dostęp do około 40 regałów z książkami, czasopismami oraz wydawnictwami informacyjnymi.

Aktualnie w czytelni Biblioteki WNE znajduje się wolny dostęp do lektur polecanych na zajęcia dla studentów. Wystawione egzemplarze są do korzystania jedynie na miejscu.


Po skorzystaniu uprzejmie prosimy o odłożenie książek na wyznaczone miejsce w czytelni.

Prosimy NIE odkładać książek samodzielnie na półki.