O zbiorach


Biblioteczny księgozbiór obejmuje wiele dziedzin wiedzy. Występują w nim przede wszystkim wydawnictwa z zakresu nauk ekonomicznych a także nauk i dyscyplin pokrewnych, w szczególności:

 • demografia,
 • ekonometria,
 • ekonomia wraz z historią myśli ekonomicznej,
 • ekonomika,
 • ekonomika zdrowia,
 • finanse i bankowość,
 • geografia i historia gospodarcza,
 • marketing,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • polityka ekonomiczna,
 • polityka społeczna,
 • rachunkowość,
 • statystyka,
 • zarządzanie.

W zasobach Biblioteki znajduje się ponadto literatura wybrana z zakresu:

 • filozofii,
 • matematyki,
 • nauk politycznych,
 • nauk prawnych,
 • ochrony środowiska,
 • socjologii.

Oprócz wymienionych w Bibliotece WNE gromadzone są również wydawnictwa o charakterze informacyjnym, np.: encyklopedie ogólne i specjalne (zarówno polskie, jak i zagraniczne), słowniki językowe i tematyczne.

Biblioteka WNE gromadzi również prenumerowane na bieżąco czasopisma polskie i zagraniczne z dziedziny ekonomii i nauk pokrewnych. Aktualnie otrzymujemy ok. 50 tytuły czasopism, w tym 19 zagranicznych.

Całość zbiorów Biblioteki WNE liczy ponad 70000 vol.