Zwierzęce instynkty
 
Index file Akerlof, George A. (1940-).
Studio Emka, 2010.
Princeton University Press, 2013
 
Index file Allen, Robert C.
Oxford University Press, 2011
Econometric analysis of panel data
 
Index file Baltagi, Badi Hani
John Wiley & Sons, 2014
The Economics of freedom
 
Index file Bavetta, Sebastiano; Nawarra, Pietro
Cambridge University Press, 2012
Unemployment in the new Europe
 
Index file Bereo, Nancy
Cambridge University Press, 2001.
Advances on income inequality and concentration measures
 
Index file Betki, Gianni; Lemmi, Achille
Routledge, 2009
Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej ?
 
Index file Bojańczyk, Mirosław.
Szkoła Głowna Handlowa, 2013.
Labor economics
 
Index file Borjas, George J
McGraw-Hill; Irwin, 2013.
Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 
Index file Borowiecki, Ryszard (1943-).
Difin, 2012.
Makroekonomia
 
Index file Burda, Michael C.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Labor economics
 
Index file Cahuc, Pierre; Zylberberg, André
MIT Press, 2004
The Natural survival of work
 
Index file Cahuc, Pierre; Zylberberg, André
MIT Press, 2006
Microeconometrics using stata
 
Index file Cameron, Adrian Colin
A Stata Press Publication StataCorp., 2010
Advanced econometric theory
 
Index file Chipman, John S.
Routledge, 2011.
Homo agens
 
Index file Chmielewski, Piotr (1945-)
Poltext, 2011.
European emmission trading in practice
 
Index file Clò, Stefano
Edward Elgar, 2011
Firma, rynek i prawo
 
Index file Coase, Ronald H. (1910-2013)
Wolters Kluwer business, 2013.
Data envelopment analysis
 
Index file Cooper, William Wager [et al.]
Springer, 2007
The Great escape
 
Index file Deaton, Angus
Princeton University Press, 2013
The Great escape
 
Index file Deaton, Angus
Princeton University Press, 2013
Empirical labor economics
 
Index file Devine, Theresa J.; Kieler, Nicholas M.
Oxford University Press, 1991.
Finanse i rachunkowość
 
Index file Dyduch, Alina
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Governing global finance
 
Index file Elson, Anthony
Palgrave Macmillan, 2011
Law and the limits og government
 
Index file Fagan, Frank
Edward Elgar, 2013
Regulating disasters, climate change and environmental harm
 
Index file Faure, Michael; Wibisana, Andri
Edward Elgar, 2013.
Collective dominance and collusion
 
Index file Filippelli, Marilena
Edward Elgar, 2013
Power and plenty
 
Index file Findlay, Ronald; O'Rourke, Kevin H.
Princeton University Press, 2009
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce
 
Index file Firszt, Dariusz (1980-).
CeDeWu.pl, 2012.
GARCH Models
 
Index file Francq, Christian; Zakopian, Jean-Michel
John Wiley & Sons, 2010
Monetary policy, inflation and the business cycle
 
Index file Galf, Jordi
Princeton University Press, 2008
Filozofia ekonomii
 
Index file Gorazda, Marcin (1971-)
Copernicus Center Press Sp.z o.o., 2014
Strategie zarządzania wiedzą
 
Index file Gruszczyńska-Malec, Grażyna
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Wstęp do statystyki bayesowskiej
 
Index file Grzenda, Wioletta
SGH, Oficyna Wydawnicza, 2012
Actuarial models for disability insurance
 
Index file Haberman, S.
Chapman & Hall/CRC, 1999
Dynamic models for volatility and heavy tails
 
Index file Harvey Andrew C.
Cambridge University Press, 2013
The Organization of firms in a global economy
 
Index file Helman, Elhanan [et al.]
Harvard University Press, 2008
Applied choice analysis
 
Index file Hensher, David A. [et al.]
Cambridge University Press, 2010
Applied logistic regression
 
Index file Hosmer, David W. [et al.]
John Wiley & Sons, 2013
Mathematics for economics
 
Index file Hoy, Michael [et al.]
MIT Press, 2011
Błąd pomiaru
 
Index file Joseph E. Stiglitz [et al.]
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Podejście wieloagentowe do modelowania rynków
 
Index file Kamiński, Bogumił
SGH, Oficyna Wydawnicza, 2012.
Statistical methods with applications to demography and life insurance
 
Index file Khmaladze, Estáte V.
CRC Press Taylor & Francis Group, 2013.
Rady nadzorcze
 
Index file Koładkiewicz, Izabela
Poltext, 2013
Dokąd zmierza Świat
 
Index file Kołodko, Grzegorz W. (1949-).
Prószyński i S-ka, 2013.
Bayesian econometrics
 
Index file Koop, Gary
John Wiley & Sons, 2006
Vademecum doktoranta
 
Index file Kuc, Bolesław Rafał
Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2012.
Międzyrynkowa analiza kursów walutowych
 
Index file Laïdi, Ashraf
Linia Sp. z o.o., 2012.
Unemployment
 
Index file Layard, Richard [et al.]
Oxford University Press, 2009
Economic theory and sustainable development
 
Index file Martinet, Vincent.
Routledge, 2012.
Financial and accounting guide for not-for-profit organizations
 
Index file McCarthy, John H [et al.]
John Wiley & Sons, 2012.
Economics
 
Index file McConnell, Campbell R.
McGraw-Hill,Irwin, 2012
Fertility of immigrants
 
Index file Milewski, Nadja
Springer, 2010
Teoria a historia
 
Index file Mises, Ludwig von (1881-1973)
PWN; Instytut Ludwiga von Misesa, 2012
Dyspersja płac
 
Index file Mortensen, Dale T.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012.
Capitalism from below
 
Index file Nee, Victor G.; Opper, Sonja
Harvard University Press, 2012
European integration in a global economy
 
Index file Nowotny, Ewald; [et al.]
Edward Elgar, 2012
Logika działania zbiorowego
 
Index file Olson, Mancur.
SCHOLAR, 2012
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych
 
Index file Orzeł, Jacek
PWN, 2013
An Economic history of Europe
 
Index file Persson, Karl Gunnar
Cambridge University Press, 2010
W.W.Norton & Company, 2010
 
Index file Pindyck, Robert S. [et al.]
Pearson
Teoria bezrobocia w stanie równowagi
 
Index file Pissarides, Christopher A. (1948-)
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Economic geography and the unequal development of regions
 
Index file Prager, Jean-Claude; Thisse, Jacques-François
Routledge, 2012.
Study guide for Microeconomics
 
Index file R.S.Pindyck [et al.]
Pearson Education, 2013
Copulae and multivariate probability distributions in finance
 
Index file red. Dias, Alexandra [et al.]
Routledge, 2013
The Chinese anti-monopoly law
 
Index file red. Faure, Michael; Hang, Xinzhu
Edward Elgar, 2013
Bilateral trade agreements in the era of globalization
 
Index file red. Khorana, Sangeeta [et al.]
Edward Elgar, 2010
Współczesna bankowość inwestycyjna
 
Index file red. Anna Szelągowska
CeDeWu.Pl, 2009.
Handbook of computational econometrics
 
Index file red. Belsley, David A [et al.]
John Wiley and Sons, 2009
Population ageing - a threat to the welfare state ?
 
Index file red. Bengtsson, Tommy
Springer, 2010
Cultural commons
 
Index file red. Bertacchini, Enrico [et al.]
Edward Elgar, 2012.
Women at work
 
Index file red. Boeri, Tito; [et al.]
Oxford University Press, 2007
The Cambridge economic history of modern Europe. Vol.1, 1700-1870
 
Index file red. Broadberry, Stephen; O'Rourke, Kevin H.
Cambridge University Press, 2012
The Cambridge economic history of modern Europe. Vol.2, 1870 to the present
 
Index file red. Broadberry, Stephen; O'Rourke, Kevin H.
Cambridge University Press, 2012
Building new competition law regimes
 
Index file red. David Lewis
Edward Elgar, 2013.
Social policiers, labour markets and motherhood
 
Index file red. Del Boca, Daniela; Wetzels, Cécile
Cambridge University Press, 2010
Competition policy and regional integration in developing countries
 
Index file red. Drexl, Josef [et al.]
Edward Elgar, 2012
Research handbook on the economics of European Union law
 
Index file red. Eger, Thomas; Schäfer, Hans-Bernd
Edward Elgar, 2012
Contract law and economics
 
Index file red. Gerrit De Geest
Edward Elgar, 2011
CreditRisk+ in the banking industry
 
Index file red. Gundlach, Matthias; Lehrbass, Frank
Springer, 2004.
International handbook on public-private partnerships
 
Index file red. Hodge, Graeme A.; Greve, Carsten; Boardman, Anthony E.
Edward Elgar, 2010
Jakość rządzenia w Polsce
 
Index file red. Jerzy Wilkin
Scholar, 2013
The Oxford handbook of the sociology of finance
 
Index file red. Knorr-Cetina, Karin; Preda, Alex
Oxford University Press, 2012
Production of legal rules
 
Index file red. Parisi, Francesco
Edward Elgar, 2011
Conflict of interest in global, public and corporate governance
 
Index file red. Peters, Anne; Handschin, Lukas
Cambridge University Press, 2012.
Organization and organizing
 
Index file red. Robichaud, Daniel; Cooren, François
Routledge, 2013
Handbook on the shadow economy
 
Index file red. Schneider, Friedrich
Edward Elgar, 2011.
Evolution and design of institutions
 
Index file red. Schubert, Christian; Georg von Wangenheim
Routledge, 2012.
Transformacja polska
 
Index file red. Stanisława Gomułki
Scholar, 2013
Design of constitutions
 
Index file red. Voigt, Stefan
Edward Elgar, 2013
Ekonomia eksperymentalna
 
Index file red.Michał Krawczyk.
Wolters Kluwer business, 2012.
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
 
Index file red.nauk. Andrzej Wojtyna
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 
Index file red.nauk. Barbara Gumińska [et al.]
CeDeWu.pl, 2012
Finanse osobiste
 
Index file red.nauk. Ewa Bogacka-Kisiel
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Zaawansowane metody analiz statystycznych
 
Index file red.nauk. Ewa Frątczak
SGH, Oficyna Wydawnicza, 2013
Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego
 
Index file red.nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak.
Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, 2013.
Współczesny system bankowy
 
Index file red.nauk. Joanna Świderska.
Difin, 2013.
Analiza danych zastanych
 
Index file red.nauk. Marta Makowska.
SCHOLAR, 2013
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach
 
Index file red.nauk. Teresa Martyniuk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
This time is different
 
Index file Reinhart, Carmen M.; . Rogoff, Kenneth S.
Princeton University Press, 2011
The Economics of Edwin Chadwick
 
Index file Robert B. Ekelund Jr., Edward O. Price III.
Edward Elgar, 2012.
Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia
 
Index file Rowena Jacobs [et al.]
ABC a Wolters Kluwer business, 2013
The Economics of taxation
 
Index file Salanié, Bernard
MIT Press, 2011
What money can't buy
 
Index file Sandel, Michael J.
Farrar,Straus and Giroux, 2013
Zmierzch homo economicus
 
Index file Sedláček, Tomáš (1977-)
Studio Emka, 2012.
Racjonalność w ekonomii
 
Index file Smith, Vernon L.
Wolters Kluwer business, 2013.
Meta-regression analysis in economics and business
 
Index file Stanley, T.D.; Doucouliagos, Hristos
Routledge, 2012.
Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
 
Index file Surówka, Krzysztof.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
 
Index file Szulc, Agnieszka.
Warszawa : CeDeWu.pl, 2013.
Ekonomia niedoskonałych rynków
 
Index file Tito Boeri, Jan van Ours
Wolters Kluwer business, 2011
Discrete choice methods with simulation
 
Index file Train, Kenneth E.
Cambridge University Press, 2009
Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
 
Index file Urbanowska-Sojkin, Elżbieta
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Intermediate microeconomics
 
Index file Varian, Hal R.
W.W.Norton & Company, 2010
Financial econometrics
 
Index file Wang, Peijie
Routledge, 2009
Trade and poverty
 
Index file Williamson, Jeffrey G.
MIT Press, 2013
Macroeconomics
 
Index file Williamson, Stephen D
Pearson, 2014.
Przetwarzanie danych w SAS
 
Index file Wioleta Grzenda [et al.]
SGH.Oficyna Wydawnicza, 2012.
Introduction to econometrics
 
Index file Wooldridge, Jeffrey M.
Cengage Learning, 2014.
Metodyczne oraz informatyczne aspekty badań rynkowych
 
Index file Woźniakowski, Tomasz.
Wydawnictwo SGGW, 2012.
Usługi bankowości inwestycyjnej
 
Index file Zapadka, Piotr.
C.H.Beck, 2012.