Macroeconomics
 
Index file Abel, Andrew B. (1952-)
Pearson, 2014
Economic origins of dictatorship and democracy
 
Index file Acemoglu, Daron; Robinson, James A. Robinson
Cambridge University Press, 2009
Prawo finansów publicznych
 
Index file Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka.
C.H.Beck, 2014
Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce
 
Index file Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk; aut. Józef Orczyk [et al]
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014
Mathematical analysis
 
Index file Apostol, Tom M.
Addison Wesley Longman, 1974
Finanse publiczne i prawo finansowe
 
Index file Artur Nowak-Far. red.: Małgorzata Frysztak [et al.]
C.H.Beck, 2011
Basic probability theory
 
Index file Ash, Robert B.
Dover Publications,Inc., 2008
Jak budowano kapitalizm
 
Index file Åslund Anders (1952-)
Książka i Wiedza, 2010
Local government economics
 
Index file Bailey, Stephen James (1951-)
Macmillan, 1999
Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 1, Teksty
 
Index file Barbara Bartnicka [et al.]
Wiedza Powszechna, 2007
Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 2, Komentarz językowy, ćwiczenia
 
Index file Barbara Bartnicka [et al.]
Wiedza Powszechna, 2007
An Introduction to stata: programming
 
Index file Baum, Christopher F.
Stata Press, 2009
Python: receptury
 
Index file Beazley, David
Helion, 2014
Społeczeństwo światowego ryzyka
 
Index file Beck, Ulrich (1944-)
Scholar, 2012
SQL
 
Index file Beighley, Lynn
Helion, 2011
Ekonomia: kurs podstawowy
 
Index file Beksiak, Janusz (1929-2014)
C.H.Beck, 2014
Workouts in intermediate microeconomics
 
Index file Bergstrom, Theodore C.
W.W.Norton & Co., 2014
Forecasting international migration in Europe
 
Index file Bijak, Jakub
Springer, 2011
Applied spatial data analysis with R
 
Index file Bivand, Roger S.; Pebesma, Eder; Gómez-Rubio, Virgilio
Springer, 2013
Macroeconomics
 
Index file Blanchard, Olivier (1952-)
Pearson, 2013
Makroekonomia
 
Index file Blanchard, Olivier (1952-).
Wolters Kluwer, 2011
Microeconomics: theory and applications
 
Index file Browning, Edgar K.; Zupan, Mark A.
John Wiley & Sons, 2015
Essentials of economics
 
Index file Brue, Stanley L.; McConnell, Campbell R.; Flynn, Sean M.
McGraw-Hill; Irwin, 2014
Mathematical analysis I
 
Index file Canuto, Claudio; Tabacco, Anita
Springer Verlag, 2008
Mathematical analysis II
 
Index file Canuto, Claudio; Tabacco, Anita
Springer Verlag, 2010
Macroeconomics: institutions, instability and the financial system
 
Index file Carlin, Wendy
Oxford University Press, 2015
Principles of microeconomics
 
Index file Case, Karl E.; Fair Ray C.; Oster, Sharon M.
Pearson, 2014
The Economics of education
 
Index file Checchi, Danielle
Cambridge University Press, 2008
Quantitative financial economics
 
Index file Cuthbertson, Keith
John Wiley & Sons, 2004
Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania
 
Index file Czarny, Bogusław
SGH Oficyna Wydawnicza, 2014
Applied corporate finance
 
Index file Damodaran, Aswath
John Wiley & Sons, 2011
Corporate finance
 
Index file Damodaran, Aswath
John Wiley & Sons, 2001
The Elgar companion to recent economic methodology
 
Index file Davis, John B.; Hands, D.Wade
Edward Elgar, 2011
Python dla każdego
 
Index file Dawson, Michael
Helion, 2014
Big data, data mining and machine learning
 
Index file Dean, Jared
John Wiley & Sons, 2014
Rynek finansowy i jego mechanizmy
 
Index file Dębski, Wiesław
PWN, 2014
Public choice, past and present
 
Index file Dwight R. Lee
Springer, 2013
A World Trade Organization for the 21st Century : the Asian perspective
 
Index file ed. by Richard Baldwin, Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja
Edward Elgar, 2014
The Economics of digital markets
 
Index file ed.by Gary Madden, Russel Cooper
Edward Elgar, 2009
Universities and colleges as economic drivers
 
Index file ed.by Jason E.Lane and D.Bruce Johnstone;
State University of New York Press 2012
The Economic impact of digital technologies
 
Index file ed.by Paolo Guerrieri, Sara Bentivegna
Edward Elgar, 2011
Handbook on the digital creative economy
 
Index file ed.by Ruth Towse, Christian Handke
Edward Elgar, 2013
Economics of education
 
Index file Editors Dominic J. Brewer, Patrick J.McEwan.
Elsevier, 2011
Multinational business finance
 
Index file Eiteman, David K.
Pearson, 2013
Finanse publiczne
 
Index file Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachny
ODDK, 2014
Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw
 
Index file Ewa Wierzbicka
SGH Oficyna Wydawnicza, 2014
The Ascent of money
 
Index file Ferguson, Niall
Penguin Books, 2009
Cywilizacja: zachód i reszta świata
 
Index file Ferguson, Niall (1964-)
Wydawnictwo Literackie, 2013
Theories of the multinational firm
 
Index file Forsgren, Mats
Edward Elgar, 2013
Economic backwardness in historical perspective
 
Index file Gerschenkron, Alexander
Belknap Press of Harvard University Press, 1992
Econometric analysis
 
Index file Greene, William H. (1951-).
Pearson, 2012
Modeling ordered choices
 
Index file Greene, William H.; Hensler, David A.
Cambridge University Press, 2010
Prekariat: nowa niebiezpieczna klasa
 
Index file Guy Standing
PWN, 2014
Applied choice analysis
 
Index file Hensher, David A.; Rose, John M.; Greene, William H.
Cambridge University Press, 2010
Microeconomics
 
Index file Hubbard, R.Glenn; O'Brien, Anthony Patrick
Pearson, 2015
Rachunkowość zarządcza
 
Index file Jarugowa, Alicja
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
Advanced microeconomic theory
 
Index file Jehle, Geoffrey Alexander; Reny, Philip J.
Financial Times/Prentice Hall, 2011
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce
 
Index file Kalwasińska, Elżbieta
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Financial accounting for undergraduates
 
Index file Kenneth R. Ferris, James S.Wallace, Theodore E. Christensen
Cambridge Business Publ., 2014
Patologia transformacji
 
Index file Kieżun, Witold (1922-)
Poltext, 2013
Rynek pracy
 
Index file Kozek, Wiesława
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
The Power of mobile banking
 
Index file Krishnan, Sankar
Wiley, 2014
Makroekonomia
 
Index file Krugman, Paul
PWN, 2012
Mikroekonomia
 
Index file Krugman, Paul
PWN, 2012
International economics: theory and policy
 
Index file Krugman, Paul R. (1953-)
Pearson, 2015
Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania
 
Index file Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
The General theories of inflation, unemployment and government deficits
 
Index file Lindauer, John.
Universe, 2013
Europejskie prawo podatkowe
 
Index file Lipniewicz, Rafał
Difin, 2011
Python: leksykon kieszonkowy
 
Index file Lutz, Mark
Helion, 2014
Microeconomics : theory: aplications
 
Index file Mansfield, Edwin; Hoye, Gary
W.W.Norton & Co., 2004
An introduction to survival analysis
 
Index file Mario Cleves [et al.]
Stata Press Publ., 2010
Czysty kod
 
Index file Martin, Robert C.
Helion, 2014
Mistrz czystego kodu
 
Index file Martin, Robert C.
Helion, 2013
Zwinne wytwarzanie oprogramowania
 
Index file Martin, Robert C.
Helion, 2015
Prawo podatkowe
 
Index file Mastalski, Ryszard (1940-)
C.H.Beck, 2014
Microeconomics: principles, problems and policies
 
Index file McConnell, Campbell R.; Brue, , Stanley L.; Flynn, Sean M.
McGraw-Hill Education, 2015
Labor relations & collective bargaining
 
Index file Michael Carrell, Christina Heavrin.
Pearson Education Ltd., 2014
Polskie prawo bankowe
 
Index file Mikos-Sitek, Agnieszka
Lex a Wolters Kluwer business, 2011
A Visual guide to stata graphics
 
Index file Mitchell, Michael N.
Stata Press, 2012
Public choice III
 
Index file Mueller, Dennis C.
Cambridge University Press, 2013
In the shadow of violence
 
Index file North, by Douglass C.
Cambridge University Press, 2013
Zrozumieć przemiany gospodarcze
 
Index file North, Douglass C.
Wolters Kluwer business, 2014
Globalization and history
 
Index file O'Rourke, Kevin H.
MIT Press, 2001
Microeconomics: principles, applications and tools
 
Index file O'Sullivan, Sheffrin, Perez
Pearson, 2014
Big data analytics
 
Index file Ohlhorst, Frank
John Wiley & Sons, 2013
Power and prosperity
 
Index file Olson, Mancur
Basic Books, 2000
Reproductive decision-making in a macro-micro perspective
 
Index file Philipov, Dimiter; Liefbroer, Aart; Klobas, Jane E. editors
Springer, 2015
Capital in the twenty-first Century
 
Index file Piketty, Thomas
Harvard University Press, 2014
Rzemieślnicy i biznesmeni
 
Index file pod red. Juliusza Gardawskiego; aut.: Jerzy Bartkowski [et al.]
Scholar, 2013
Linear algebra
 
Index file Poole, David
Cengage Learning, 2015
Linear algebra
 
Index file Poole, David (1955-)
Brooks Cole/Centage Learning, 2011
The Handbook of mobile market research
 
Index file Poynter, Ray
Wiley, 2014
Financial accounting in an economic context
 
Index file Pratt, Jamie (1951-)
John Wiley & Sons, 2014
Demography: measuring and modeling population processes
 
Index file Preston, Samuel H.
Blackwell, 2001
Prawo spółek
 
Index file red. Andrzej Kidyba
ABC a Wolters Kluwer business, 2014
Big data and business analytics
 
Index file red. Liebowitz, Jay
CRC Press, 2013
Współczesne państwo a dług publiczny
 
Index file red. nauk. Izabela Zawiślińska
SGH. Oficyna Wydawnicza, 2014
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym
 
Index file red. nauk. Jan Czekaj, Stanisław Owsiak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Rozwój nauki o finansach
 
Index file red. nauk. Janusz Ostaszewski, Ewa Kosycarz
SGH, 2014
Teoria wyboru publicznego
 
Index file red. nauk. Jerzy Wilkin
Scholar, 2012
Zarządzanie finansami publicznymi
 
Index file red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Difin, 2014
Global supply chains, standards and the poor
 
Index file red. Swinnen, Johan F.M.
CABI, 2007
International handbook of population aging
 
Index file red. Uhlenberg, Peter
Springer, 2009
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Index file Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
PWN, 2014
Public finance in theory and practice
 
Index file Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave
McGraw-Hill, 1989
Trzecia rewolucja przemysłowa
 
Index file Rifkin, Jeremy (1943-)
Sonia Draga 2012
State and local public finance
 
Index file Ronald C. Fisher
Routledge: Taylor & Francis Group, 2016
Crisis economics
 
Index file Roubini, Nouriel; Mim, Stephen
Penguin Books, 2011
Gendering family policies in post - communist Europe
 
Index file Saxonberg, Steven
Palgrave Macmillan, 2014
Microeconomic theory
 
Index file Snyder, Christopher; Nicholson, Walter
South-Western Cengage Learning, 2012
Rola sektora publicznego w okresie kryzysu
 
Index file Stanisław Piątek
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
How economics shapes science
 
Index file Stephan, Paula E. (1945-)
Harvard University Press, 2012
Economics of the public sector
 
Index file Stiglitz, Joseph E. (1943-)
W.W.Norton & Co., 2000
Principles of economic sociology
 
Index file Swedberg, Richard
Princeton University Press, 2003
Wspomnienia ekonomisty
 
Index file Taylor, Edward (1884-1964)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008
Intermediate microeconomics : a modern approach
 
Index file Varian, Hal R.
W.W.Norton & Co., 2014
Intermediate microeconomics with calculus
 
Index file Varian, Hal R. (1947-)
W.W.Norton & Co., 2014
Mathematical statistics with applications
 
Index file Wackerly, Dennis D. (1945-)
Brooks Cole/ Centage Learning, 2008
Study guide for use with McConnell, Bruce and Flynn : microeconomics
 
Index file Walstad, William B.
McGraw-Hill, Irwin, 2012
Finanse publiczne
 
Index file Wernik, Andrzej (1930-)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2014
 
Index file Wieczorek-Fronia, Małgorzata
Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2014
Econometric analysis of cross section and panel data
 
Index file Wooldridge, Jeffrey M. (1960-)
MIT Press, 2010
Introductory econometrics
 
Index file Wooldridge, Jeffrey M. (1960-)
South-Western/Centage Learning, 2013
Demography
 
Index file Yaukey, David; Anderson, Douglas L.; Lundquist, Jennifer Hickes
Waveland Press, Inc., 2007
Methods of demographic analysis
 
Index file Yusuf, Farhat; Martins, Jo M.; Swanson, David A.
Springer, 2014
Rynek pracy w teoriach ekonomicznych
 
Index file Zieliński, Mariusz
CeDeWu.pl, 2012
Mathematical analysis. 1
 
Index file Zorič, Vladimir Antonovič
Springer Verlag, 2009
Mathematical analysis. 2
 
Index file Zorič, Vladimir Antonovič
Springer Verlag, 2009