Wypożyczenia międzybiblioteczne


e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
tel.: 22-55-49-162

Wypożyczalnia międzybiblioteczna czynna w godzinach:

Poniedziałek:aa 9:00 - 14:30
Wtorek:9:00 - 14:30
Środa:9:00 - 14:30
Czwartek:9:00 - 14:30
Piątek:9:00 - 14:30


Sprowadzanie książek z innych bibliotek:


Biblioteka WNE prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne książek dostępnych na terenie Polski. Woluminy z zagranicy sprowadzane są wyłącznie przez BUW.

Uprawnieni do korzystania z tej formy wypożyczeń z innych bibliotek krajowych są wszyscy pracownicy naukowi i studenci WNE.

Warunkiem złożenia zamówienia międzybibliotecznego jest posiadanie aktywnego konta w BUW oraz brak zaległości w bibliotece wydziałowej.

Przed złożeniem zamówienia czytelnik powinien sprawdzić, czy zamawiana książka nie jest dostępna zarówno w Bibliotece WNE jak i w BUWie.

Zamówienie na sprowadzenie książki z innej biblioteki czytelnik składa osobiście, wypełniając odpowiedni formularz.

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne książki:

  • autor
  • tytuł
  • miejsce i rok wydania

Biblioteka wydaje maksymalnie 3 rewersy.


Udostępnianie książek innym bibliotekom:


Biblioteka WNE świadczy usługi innym bibliotekom krajowym w zakresie wypożyczeń książek ze zbiorów własnych.

W celu odbioru książki należy ją uprzednio zamówić poprzez katalog online bibliotek UW oraz wskazać jako miejsce odbioru Wydział Nauk Ekonom.

Jeżeli z jakichś względów nie jest możliwe skorzystanie z katalogu online bibliotek UW zamówienia przyjmowane są również za pośrednictwem poczty elektronicznej:

e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl lub na rewersach (jedynie w godzinach pracy wypożyczalni międzybibliotecznej)

W celu wypożyczenia książki z księgozbioru Biblioteki WNE należy posiadać rewers papierowy wypełniony przez macierzystą Bibliotekę.

Biblioteka jednorazowo wypożycza maksymalnie 3 książki. Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc.