Wypożyczenia międzybiblioteczne


e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
tel.: 22-55-49-162

Wypożyczalnia międzybiblioteczna czynna w godzinach:

Poniedziałek: 10:30 - 17:00
Wtorek:10:30 - 17:00
Środa:10:30 - 16:30
Czwartek:12:00 - 18:00
Piątek:10:30 - 17:00


Sprowadzanie książek z innych bibliotek:


Biblioteka WNE prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne książek dostępnych na terenie Polski. Woluminy z zagranicy sprowadzane są wyłącznie przez BUW.

Uprawnieni do korzystania z tej formy wypożyczeń z innych bibliotek krajowych są wszyscy pracownicy naukowi i studenci WNE.

Warunkiem złożenia zamówienia międzybibliotecznego jest posiadanie aktywnego konta w BUW oraz brak zaległości w bibliotece wydziałowej.

Przed złożeniem zamówienia czytelnik powinien sprawdzić, czy zamawiana książka nie jest dostępna zarówno w Bibliotece WNE jak i w BUWie.


Zamówienie na sprowadzenie książki z innej biblioteki czytelnik składa osobiście, wypełniając odpowiedni formularz.

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne książki:

  • autor
  • tytuł
  • miejsce i rok wydania


Udostępnianie książek innym bibliotekom:


Biblioteka WNE świadczy usługi innym bibliotekom krajowym w zakresie wypożyczeń książek ze zbiorów własnych.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej:

e-mail: info.biblioteka@wne.uw.edu.pl lub na rewersach.

Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc.